آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

فهرست مطالب
چکیده ….1
فصل اول : کلیات تحقیق …2
1-1)مقدمه…2
1-2 )بیان مسئله … 3
1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
1-4 )اهداف تحقیق. 8
1-5 )چهارچوب نظری تحقیق…. 8
1-6 ) فرضیه های تحقیق…. 9
1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق .. 9
1-8 )قلمرو تحقیق. 14
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق..15
2-1 )مقدمه…. 15
2-2 ) تعریف عملکرد سازمانی…16
2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد.. 17
2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی ..18
2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی.. 20
2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *