اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده…

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز  روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده...

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده…

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

فصل اول
کلیات

1-1- مقدمه

3

1-2- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف

5

1-2-1- مسأله پژوهش

5

1-3- اهداف تحقیق

5

1-3-1- هدف کلی تحقیق

5

1-3-2- اهداف اختصاصی

5

1-4- فرضیه ها

5

فصل دوم
سابقه و پیشینه تحقیق

2-1- ماست

8

2-2- تولید ماست

8

2-2-1- استاندارد کردن چربی شیر

9

2-2-1-1- استاندارد کردن میزان مواد جامد بدون چربی شیر

9

2-2-2- هموژن…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *