اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده…

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده...

اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست چکیده همزده…

فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 چکیده…
فصل اول: کلیات.
1-1- مقدمه…
1-2- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف…
1-2-1- مسأله پژوهش…
1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………….
1-3-1- هدف کلی تحقیق…………………….………………………………………..
1-3-2- اهداف…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *