اثر حضور تماشاچي بر روي كارايي تيمي ليگ برتر بسكتبال مردان ايران92

اثر حضور تماشاچي بر روي كارايي تيمي ليگ برتر بسكتبال مردان ايران92

اثر حضور تماشاچي بر روي كارايي تيمي ليگ برتر بسكتبال مردان ايران92

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و معرفی
1.1. مقدمه3
2.1. بیان موضوع پژوهش.. 4
3.1. ضرورت واهمیت پژوهش.. 6
4.1. اهداف پژوهش.. 7
5.1. پیش فرض­های پژوهش.. 7
6.1. سؤال­ها8
7.1. فرضیه­ها9
8.1. محدودیت ها8
9.1. تعریف واژه­ها و اصطلاحات.. 8
 فصل دوم: زیربنای نظری و پیشینه تحقیق
1.2. زیربنای نظری. 11
2.2. پيشينه تحقيق. 31
 
فصل سوم: روش شناسی
1.3. روش اجرای پژوهش.. 46
2.3. جامعه آماری. 46
3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری.47
4.3.تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 61
5.3….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *