اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی¬عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی در حرکت برشی93

اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی¬عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی  در حرکت برشی93

اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی¬عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی در حرکت برشی93

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات طرح تحقیق. 2
1-1. مقدمه. 3
1-2. بیان مسئله. 5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
1-4. اهداف تحقیق. 9
1-4-1. هدف کلی 9
1-4-2. اهداف اختصاصی 9
1-5. فرضیه­های تحقیق. 10
1-6. تعریف واژه­های تحقیق. 10
1-6-1. تمرینات اصلاحی موضعی 10
1-6-1-1. تعریف مفهومی 10
1-6-1-2. تعریف عملیاتی 10
1-6-2. تمرینات عصبی­عضلانی 10
1-6-2-1. تعریف مفهومی 10
1-6-2-2. تعریف عملیاتی 11
1-6-3. راستای زانو 11
1-6-3-1. تعریف مفهومی 11
1-6-3-2. تعریف عملیاتی 11
1-6-4 زانوی پرانتزی 11
1-6-4-1….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *