اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک93 ZnO جانشانی شده با Mnبر روی خواص اپتیکی آنها

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک93 ZnO جانشانی شده با Mnبر روی خواص اپتیکی آنها

اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک93 ZnO جانشانی شده با Mnبر روی خواص اپتیکی آنها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول3
لایه های نازک، خواص آنها و روش های ساخت آنها3
مقدمه3
1-1 تعریف لایه های نازک4
1-2 مراحل تشکیل لایه های نازک5
1-3 خواص لایه های نازک6
1-3-1 خواص لایه نازک :6
1-3-2 خواص مکانیکی :7
1-3-3 خواص الکتریکی7
1-3-4 خواص مغناطیسی :8
1-3-5 خواص نوری9
1-3-6 خواص شیمیایی :9
1-3-7 خواص حرارتی :9
1-4 روش های تهیه لایه های نازک10
1-5 رسوب فیزیکی بخار PVD:10
1-6 روش تبخیر حرارتی :11
1-6-1 تبخیر حرارتی مقاومتی11
1-6-2 روش تبخیر حرارتی پرتو الکترونی…

 • بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران

  بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهرانچکیده تغييرات گسترده و جهاني شدن در دنياي امروز مستلزم سبك رهبري متفاوت و جديدي است كه با استفاده بهينه از منابع و دارايي…

 • Homogeneous Catalysis: Understanding the Art

  Homogeneous Catalysis: Understanding the ArtPiet W.N.M. van Leeuwen...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Human Evolution: A Very Short Introduction

  Human Evolution: A Very Short IntroductionHuman Evolution: A Very Short Introduction | Author(s): Bernard Wood | Publisher: Oxford University Press, USA | Year: 2006 | Language: English | Pages: 131 | Size: 1 MB | Extension: pdf...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Drug-Induced Injury to the Digestive System

  Drug-Induced Injury to the Digestive SystemM. Guslandi M. D., P. C. Braga M. D. (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Aspects of Automatic Text Analysis

  Aspects of Automatic Text AnalysisAlexander Mehler, Reinhard Köhler (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Immunotherapeutic Prospects of Infectious Diseases

  Immunotherapeutic Prospects of Infectious DiseasesD. Trizio, A. M. Isetta, G. F. Doria, M. C. Fornasiero, M. Ferrari, R. Ferreccio (auth.), Dr. K. Noel Masihi, Prof. Dr. Werner Lange (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود