اثر کاربرد محلول پاشی سایکوسل و سولفات روی بر ویژگی های رویشی و اجزا عملکرد رقم باقلای برکت(Vicia Faba cv. Barakat) در منطقه¬ی گرمسیری ممسنی

اثر کاربرد  محلول پاشی  سایکوسل و سولفات روی بر ویژگی های رویشی و اجزا عملکرد رقم باقلای برکت(Vicia Faba cv. Barakat)  در منطقه¬ی گرمسیری ممسنی

اثر کاربرد محلول پاشی سایکوسل و سولفات روی بر ویژگی های رویشی و اجزا عملکرد رقم باقلای برکت(Vicia Faba cv. Barakat) در منطقه¬ی گرمسیری ممسنی

فهرست مطالب
 

چکیده

1

فصل اول: کلیات
1-1- اهمیت تحقیق

 
 
3

1-2- اهمیت اقتصادی و غذایی باقلا
1-3- فرضیات تحقیق
1-4- اهداف تحقیق

5
7
7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

 

2-1- گیاه­شناسی باقلا

10

2-2- ارقام باقلا در دنیا

12

2-2-1- فلورد

12

2-2-2- آسکوت

12

2-2-3- بارکول

12

2-2-4- فلستا وی اف

13

2-2-5- ایکاروس

13

2-2-6- آکوادولسی

13

2-2-7- منفست

14

2-3- ارقام باقلا در…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *