ارزیابی اگرونومیک و اقتصادی روش های وجین دستی، کولتیواتور، شیمیایی و تلفیقی از آنها در کنترل علفهای هرز ذرت (Zea mays)

ارزیابی اگرونومیک و اقتصادی روش های وجین دستی، کولتیواتور، شیمیایی و تلفیقی از آنها در کنترل علفهای هرز ذرت (Zea mays)

ارزیابی اگرونومیک و اقتصادی روش های وجین دستی، کولتیواتور، شیمیایی و تلفیقی از آنها در کنترل علفهای هرز ذرت (Zea mays)

چکیده
به منظور ارزیابی زراعی و اقتصادی روش­های وجین دستی، کنترل مکانیکی، شیمیایی و تلفیق آنها در کنترل علف­های هرز ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1391 با طرح بلوک­های کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی شیراز واقع در باجگاه انجام گردید. تیمارهای این آزمایش شامل یک بار و جین در مرحله چهاربرگی، دو بار وجین در مراحل چهار و شش برگی، سه بار وجین در مراحل چهار، شش و هشت برگی، یک بار کولتیواتور در مرحله چهار برگی، دو بار کولتیواتور در مراحل چهار و هشت…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *