ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران90

ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران90

ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران90

چکیده
 در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای(CAPM)، ریسک سیستماتیک یا بتا، تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازدهی دارایی‌ها می‌باشد. بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک نتیجه حاصل از یک و ضعیت تعادلی است که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبیت خود بر اساس دو پارامتر میانگین و واریانس بازدهی می‌باشند. واریانس بازدهی به عنوان معیار ریسک حداقل به دو دلیل ذیل با تعریف متداول ریسک – در معرض خطر قرارگرفتن یا زیان بالقوه…

 • کتاب در آغوش خدا

  کتاب در آغوش خداکتاب در آغوش خدا نویسنده : صنم رشیدی فهرست مطالب فصل اول : رها شو قصل دوم : تا کی به گذشته و آنچه که رفته فکر خواهی کرد فصل سوم : در این زمین خاکی هیچ…

 • UN Law on International Sales: The UN Convention on the International Sale of Goods

  UN Law on International Sales: The UN Convention on the International Sale of GoodsPeter Schlechtriem, Petra Butler (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • دانلود نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

  دانلود نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایینمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی،شامل 7 فصل و برای هر فصل بیشتر از 4 نمونه سوال موجود می باشد .همچنین انواع نمونه سوالات برای نوبت اول و نوبت دوم در نظر گرفته شده است....جزئیات بیشتر…

 • نقد شعر When We Two Parted by George Gordon Byron

  نقد شعر When We Two Parted by George Gordon Byronنقد شعر When We Two Parted by George Gordon Byron...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Complex Artificial Environments: Simulation, Cognition and VR in the Study and Planning of Cities

  Complex Artificial Environments: Simulation, Cognition and VR in the Study and Planning of CitiesJuval Portugali...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Nerve Cells and Nervous Systems: An Introduction to Neuroscience

  Nerve Cells and Nervous Systems: An Introduction to NeuroscienceA. G. Brown BSc, MB ChB, PhD, FRSE (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود