ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل

ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل

ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل

«فهرست مطالب»
عنوان صفحه
 چکیده– 1
فصل اول. کلیات تحقیق
1-1- مقدمه—– 3
1-2- بیان مسأله—– 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق——- 5
1-4- چارچوب نظری تحقیق——- 5
1-4-1- مبانینظري تحليلپوششيداده‌ها– 6
1-5- فرضیه تحقیق—- 8
1-6- اهداف تحقيق— 8
1-7- تعریف متغیرها— 8
1-8- قلمرو تحقیق—— 9
فصل دوم. ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه————————————————————— 11
2-2- اهداف واحدهای انتفاعی————————————————- 12
2-2-1- حداکثر نمودن سود—————————————————…

 • The Passions of Rhetoric: Lessing’s Theory of Argument and the German Enlightenment

  The Passions of Rhetoric: Lessing’s Theory of Argument and the German EnlightenmentEvelyn K. Moore (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Binary Systems. Part 4: Binary Systems from Mn-Mo to Y-Zr: Phase Diagrams, Phase Transition Data, Integral and Partial Quantities of Alloys

  Binary Systems. Part 4: Binary Systems from Mn-Mo to Y-Zr: Phase Diagrams, Phase Transition Data, Integral and Partial Quantities of AlloysP. Franke, D. Neuschütz (auth.), P. Franke, D. Neuschütz (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • صخره نوردی - تکنیک، تجهیزات، ایمنی

  صخره نوردی - تکنیک، تجهیزات، ایمنیصخره نوردی - تکنیک، تجهیزات، ایمنی صخره نوردی اطلاعات پایه ای در مورد تکنیک های ناسازگاری، پیشروی و پیشرفت و ارائه مشاوره در زمینه تجهیزات مفید و احترام به محیط زیست فراهم می کند. مانند…

 • پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS

  پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS از این مقیاس(واتسون، کلارک و تله‏گن، 1988)برای اندازه‏گیری عاطفه مثبت‏ (AP) و عاطفه منفی‏ (AN) استفاده شده است. مؤلفین این مقیاس، جهت برآوردن نیاز به یک مقیاس پایا و معتبر، که هم خلاصه باشد و هم…

 • Proceedings of the XIV Symposium Neuroradiologicum: London, 17–23 June 1990

  Proceedings of the XIV Symposium Neuroradiologicum: London, 17–23 June 1990Prof. Torgny Greitz, S. Holte, C. Bohm, L. Eriksson, R. Seitz, K. Ericson, H. Nybäck (auth.), Professor George du Boulay CBE, Dr. Andrew Molyneux, Dr. Ivan Moseley (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • راهنمای زمین شناسی ساختمانی پور کرمانی

  راهنمای زمین شناسی ساختمانی پور کرمانیراهنمای زمین شناسی ساختمانی پور کرمانینسخه پی دی افبا کیفیت بالازبان فارسی...جزئیات بیشتر / دانلود