اسطوره و طبیعت در اشعار منوچهر آتشی

اسطوره و طبیعت در اشعار منوچهر آتشی

اسطوره و طبیعت در اشعار منوچهر آتشی

  فهرست مطالب
 عنوان: صفحه:
 چکیده1
فصل اول: کلیات..
1 ـ 1 ـمقدمه ‌3
2ـ1ـاهداف تحقیق 5
3ـ1ـپیشینه تحقیق6
4ـ1ـروش تحقیق ‌7
فصلدوم:تاریخچه ی شعر جنوب7
2ـتارخچه ی شعر جنوب 8
1 ـ2ـمفاهیم و مضامین در شعر جنوب8
1ـ1ـ2ـمضامین طبیعی9
2ـ1ـ2ـرنگ 10
3ـ1 ـ2 ـ مضامین معنوی ……..10
فصلسوم:بررسی زندگینامه و آثار و افکار منوچهر آتشی13
3ـ مختصری از زندگینامه و افکار منوچهر آتشی15
1 ـ3 ـبررسی زندگینامه و شعر منوچهر آتشی 15
2 ـ3 ـ آتشی و شعر نو نیمایی 25
3 ـ3 ـآثار…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *