اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های

اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های

اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های

 فهرست مطالب
چکیده:1
فصل اوّل.. 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله. 4
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 5
1-5- سوابق تحقیقات گذشته. 6
1-6- سوالات تحقیق.. 6
1-6-1- سوال اصلی.. 6
1-6-2- سوالات فرعی.. 7
1-7- روش تحقیق.. 7
1-8- روش گردآوري اطلاعات.. 7
1-9- ابزار گرداوري اطلاعات.. 7
1-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 7
1-11- تعریف واژه ها و اصطلاخات تخصصی.. 8
فصل دوم. 9
2-1- مقدمه. 10
2-2- مفهوم تكنولوژي.. 10
2-3- طبقه بندی تکنولوژی.. 12
2-4- عناصر اصلي تكنولوژي.. 13
2-5- مديريت تكنولوژي…..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *