بررسي ويژگي‌هاي سبك هندي در غزليات محمّد قهرمان

بررسي ويژگي‌هاي سبك هندي در غزليات محمّد قهرمان

بررسي ويژگي‌هاي سبك هندي در غزليات محمّد قهرمان

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
n چكيده… 1
n مقدّمه… 3
 n فصل اوّل: كلّيّات و مبادي تحقيق… 5
1-1. مسأله تحقيق…. 6
1-1-1. تشریح ابعاد مسأله… 6
1-1-2. پرسش اصلی….. 6
1-1-3. پرسش های فرعی(ویژه)… 6
1-2. پيشينه تحقيق. 7
1-3. اهداف تحقيق……………………………… 8
1-3-1. اهداف كلي……………………………. 8
1-3-2. اهداف فرعي…………………………… 8
1-3-3. اهداف كاربردي………………………… 8
1-4. فرضيات………………………………….. 8
1-5. ضرورت و جنبه نوآوري تحقيق…………………. 9
1-6. روش…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *