بررسی اثر آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان عصاره و اسانس صمغ باریجه…

بررسی اثر آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان عصاره و اسانس صمغ باریجه...

بررسی اثر آنتی باکتریال وآنتی اکسیدان عصاره و اسانس صمغ باریجه…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
 چکیده…………….. 1
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق
1-1 پیش زمینه تحقیق…3
1-2-اهمیت تحقیق. 5
1- 3-اهداف تحقیق. 6
1-3-1- هدف اصلی. 6
1-3-2- اهداف فرعی. 6
1-4- باریجه:………….. 7
1-4-1- دامنه انتشار:. 8
1-4-2نحوه استخراج صمغ باریجه:. 8
1-4-3- مصارف داروئی:. 11
1-4-4- مصارف صنعتی:. 11
1-4-5- مواد متشکله:. 11
1-4-5-1- هیدروکربنهای ترپنی:. 11
1-4-5-2- هیدرو کربنها با اسکلت غیر ترپنی:. 12
1-4-5-3سزکوئی ترین ها. 12
1-4-5-4آزولن ها:. 12
1-5اسانسها:……………

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *