بررسی اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه دارویی محلب Cerasus mahaleb از سه مبدا بذر در استان کهگیلویه و بویراحمد

بررسی اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه دارویی محلب Cerasus mahaleb از سه مبدا بذر در استان کهگیلویه و بویراحمد

بررسی اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه دارویی محلب Cerasus mahaleb از سه مبدا بذر در استان کهگیلویه و بویراحمد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده3
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- فرضیه‌ها5
1-3- اهداف5
فصل دوم:بررسی منابع
2-1-شناساییگیاهمحلب7
2-2- گیاهشناسیوردهبندیمحلب7
2-3-تاریخچهو پیدایش استفاده از گونهمحلب8
2-4-محلرویش محلب8
2-5-مورفولوژیمحلب9
2-5-1- برگ9
2-5-2- گل9
2-5-3- میوه10
2-6-ترکیباتشیمیاییمحلب10
2-7-خواصدرمانیو مصارف محلب10
2-9-تكثیر محلب12
2-9-1-تکثیرغیرجنسی12
2-9-2- تكثیر جنسی (تكثیرازطریقبذر)13
2-10- روش‌هاي تكثیرازطریقبذر14
2-10-1-مراحلمختلف انجام…

 • Explosion-Resistant Buildings: Design, Analysis, and Case Studies

  Explosion-Resistant Buildings: Design, Analysis, and Case StudiesProf. Dr. M.Y.H. Bangash, Dr. T. Bangash (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Modeling Evolution: An Introduction to Numerical Methods

  Modeling Evolution: An Introduction to Numerical MethodsModeling Evolution: An Introduction to Numerical Methods | Author(s): Derek A. Roff | Publisher: Oxford University Press, USA | Year: 2010 | Language: English | Pages: 352 | Size: 2 MB | Extension: pdf...جزئیات…

 • Expert Critiquing Systems: Practice-Based Medical Consultation by Computer

  Expert Critiquing Systems: Practice-Based Medical Consultation by ComputerPerry L. Miller M.D., Ph.D. (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2دی فنیل دی آزن ،دی فسفن ، دی آرسن و دی استیبن با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازین

  مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2دی فنیل دی آزن ،دی فسفن ، دی آرسن و دی استیبن با استفاده از روش های مکانیک کوانتومی آغازینفهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه 1-1-مقدمه---- 2 1-2-بررسی­های انجام شده در این پروژه----…

 • MATLAB در سیستمهای کنترل خطی

  MATLAB در سیستمهای کنترل خطیجزوه آموزش نرم افزار MATLAB در سیستمهای کنترل خطی...جزئیات بیشتر / دانلود

 • طرح لایه باز بنر و پوستر محرم 106

  طرح لایه باز بنر و پوستر محرم 106این طرح لایه باز بنر و پوستر مرتبط با محرم، عزاداری محرم، شهادت امام حسین (ع)، محرم حسینی، بنر ماه محرم، عزاداری عاشورا، دهه محرم می باشد که بر اساس روانشناسی رنگ ها…