بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 چکیده….1
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه….3
1-2بیان مساله تحقیق….4
1-3 اهداف تحقیق…6
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق..7
1-5 سوالات تحقیق…8
1-6 فرضیه های تحقیق…8
1-7روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-8جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………9
1-9تعریف واژه ها و اصطلاحات…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *