بررسی تیمارهای نوع روغن و هیدروکلوئید بر کاهش جذب روغن در سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن WORD

بررسی تیمارهای نوع روغن و هیدروکلوئید بر کاهش جذب روغن در سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن WORD

بررسی تیمارهای نوع روغن و هیدروکلوئید بر کاهش جذب روغن در سیب زمینی طی فرایند سرخ کردن WORD

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول-کلیات4
1- مقدمه4
1-1 بیان مسئله5
1-2 اهداف انجام تحقیق:7
1-3 فرضیه انجام تحقیق:7
1-4سوالات تحقیق7
1-5 کلیات7
1-5-1 تاریخچه8
1-5-2 تولید جهانی سیب زمینی9
1-5-3 تولید در ایران9
1-5-4 تولید درخراسان9
1-5-5 تولید فرآورده ها و اهمیت آن10
1-5-5-1 تاریخچه تولید فرنچ فرایز11
1-5-5-2 تولید جهانی11
1-5-5-3 تولید در ایران12
1-5-6 تأثیر ترکیبات شیمیائی سیب زمینی بر کیفیت فرآورده12
1-5-7 فرآیند تولید19
1-5-7-1 استانداردهای درجه بندی21
1-5-7-2 بازده…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *