بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 92(علوم اجتماعی

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 92(علوم اجتماعی

بررسی جامعه‌شناختی گرایش به ارزش‌های غربی با تکیه بر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی 92(علوم اجتماعی

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
 فصل اول: مقدمات و کليات
1ـ1ـ مقدمه3
1ـ2ـ بیان مسأله4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش8
1ـ4ـ اهداف پژوهش 10
1ـ4ـ1ـ هدف کلی (اصلی) 10
1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی (جزئی) 10
1ـ5ـ ساماندهی رساله 11
 
فصل دوم: بررسی پیشینه تحقیق و چهارچوب نظری پژوهش
2ـ1ـ مقدمه13
2ـ2ـ شبکه‌های اجتماعی اینترنتی13
2ـ3ـ تاریخچه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و انواع آن16
2ـ4ـ ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تفاوت آن با سایر رسانه‌های…

 • Soft Computing Applications in Industry

  Soft Computing Applications in IndustryB. V. Babu, Rakesh Angira (auth.), Bhanu Prasad (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • تحلیل محتوای مطالب فرهنگی مطبوعات ایران

  تحلیل محتوای مطالب فرهنگی مطبوعات ایران   فهرست مطالب فصل اول، طرح تحقیق.. 8 مقدمه.. 9 1. طرح مساله تحقيق….... 10 2. ضرورت و اهميت تحقیق….. 11 3. هدف تحقیق…….. 13 فصل دوم، بررسی ادبيات و پيشينه تحقيق.. 15 مقدمه.. 16…

 • Risk Communication, Fifth Edition

  Risk Communication, Fifth EditionRegina E. Lundgren, Andrea H. McMakin(eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Computational Atomic Physics: Electron and Positron Collisions with Atoms and Ions

  Computational Atomic Physics: Electron and Positron Collisions with Atoms and IonsKlaus Bartschat (auth.), Professor Dr. Klaus Bartschat (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Current Concepts of Bone Fragility

  Current Concepts of Bone FragilityW. C. Hayes (auth.), Hans K. Uhthoff M.D.,FRCS (C) (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • The Two Reformations in the 16th Century: A Study of the Religious Aspects and Consequences of Renaissance and Humanism

  The Two Reformations in the 16th Century: A Study of the Religious Aspects and Consequences of Renaissance and HumanismH. A. Enno van Gelder (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود