بررسی دانش نگرش تمایلات رفتاری ورفتارکشاورزان ذرت کارشهرستان بهبهان نسبت به مصرف کودها

بررسی دانش نگرش تمایلات رفتاری  ورفتارکشاورزان ذرت کارشهرستان بهبهان نسبت به مصرف کودها

بررسی دانش نگرش تمایلات رفتاری ورفتارکشاورزان ذرت کارشهرستان بهبهان نسبت به مصرف کودها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه3
2-1 بیان مسئله6
3-1 اهمیت موضوع8
4-1 اهداف9
1-4-1 هدف کلی9
2-4-1 اهداف اختصاصی9
5-1 محدوده‌های پژوهش10
2-5-1 محدوده مکانی10
3-5-1 محدوده موضوعی10
4-5-1 محدوده انسانی10
6-1 واژگان پژوهش11
7-1 محدودیت‌های پژوهش11
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌ها
1-2 مقدمه15
2-2 چالش‌های کشاورزی نوین15
3-2 تاریخچه مصرف کود18
4-2 تاریخچه مصرف سم20
5-2 کشاورزی پایدار21
1-5-2 کشاورزی ارگانیک24
2-5-2 کشاورزی دقیق25
3-5-2 کشاورزی پایدار…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *