بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در

چکیده تحقیق
 امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفادهكنندگانصورتهايماليبايدازميزانسرمايهفكريشركتآگاهيداشتهباشندتا بتوانندآيندهشركتراپيشبينيوتصميماتآگاهانهاياتخاذكنند. پسشناساييوارزشگذاريدرستو صحيحسرمايهفكريشركتهاهمبرايمديرانوهمبراياستفادهكنندگانازصورتهايماليامريضروري…

 • The Bayesian Choice: From Decision-Theoretic Foundations to Computational Implementation (Springer Texts in Statistics)

  The Bayesian Choice: From Decision-Theoretic Foundations to Computational Implementation (Springer Texts in Statistics)Christian P. Robert...جزئیات بیشتر / دانلود

 • تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتم

  تاثیر بیمه درآمدی بر الگوی کشت بهینه شهرستان خاتمچکيده فعالیت‌های کشاورزی نمونه ای بارز از فعالیت‌های توام باریسک و بعضی مواقع نا اطمینانی است به طوری که این بخش به دلایل مختلف همچون پدیده‌های ناگوار جوی، آفت‌ها، انواع بیماری‌های گیاهی…

 • دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی

  دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - تالیف منوچهر طباطبایی موتمنینوع فایل : PDF تعداد صفحات : 287 صفحه تالیف : منوچهر طباطبایی موتمنی    رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 و 96     طبق لیست حذفیات باب 2 و…

 • Konkrete Reflexion: Festschrift für Hermann Wein zum 60. Geburtstag

  Konkrete Reflexion: Festschrift für Hermann Wein zum 60. GeburtstagWalter Robert Corti (auth.), Jan M. Broekman, Jan Knopf (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Network Control and Engineering for QoS, Security and Mobility, IV: Fourth IFIP International Conference on Network Control and Engineering for QoS, S

  Network Control and Engineering for QoS, Security and Mobility, IV: Fourth IFIP International Conference on Network Control and Engineering for QoS, SAndrei P. Kirilyuk (auth.), Dominique Gaïti (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93

  مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل93فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه.. 1 بخش اول: بررسی تحولات بحران بحرین و جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل فصل اول :بررسی تحولات بحران بحرین.. 7 گفتار اول: ریشه‌های بحران…