بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه3 1-2) بیان مسأله4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5
1-4) اهداف تحقیق. 6
١ـ5) چهارچوب نظري تحقيق. 6
1-6) فرضیه های تحقیق. 8
1-7) تعاریف نظری و عملیاتی. 9
1-8) قلمرو تحقیق. 10
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول:مدیریت استراتژيک منابع انسانی
2-1-1) مقدمه. 12
2-1-2) تعریف مدیریت منابع انسانی.. 12
2-1-3) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی.. 13
2-1-4) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی.. 13
2-1-5) تاریخچه مدیریت منابع انسانی…..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *