بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده....

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده….

فهرست مطالب
 عنوان..صفحه
چکیده… 1
مقدمه.. 2
الف)بیان مسئله.. 2
ب)سوالات تحقیق.. 4
پ)فرضیات پژوهش.. 4
ت) پیشینه تحقیق.. 5
ث) روش تحقیق.. 5
ج) اهدف پژوهش.. 5
ح)ساختار تحقیق.. 6
فصلاول:تعاریف و مفاهیم.. 7
1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8
1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی .. 8
1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان .. 11
1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13
1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه.. 13
1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده .. 14
1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *