بررسی فونستیک تریپس های خاک زی و قارچ خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان

بررسی فونستیک تریپس های خاک زی و قارچ خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان

بررسی فونستیک تریپس های خاک زی و قارچ خوار در شهرستان گرگان، استان گلستان

چکیده
در این تحقیق که در مورد بال­ریشک­داران خاک­زی و قارچ­خوار انجام شد، با نمونه­برداری از خاک­ها و خاک­برگ­های جنگلی و سرشاخه­های خشکیده­ی درختان جنگلی، در مجموع 5 گونه تریپس متعلق به 4 جنس جمع­آوری شدند. همه­ی نمونه­های جمع­آوری شده به زیرراسته­ی Tubulifera و خانواده­ی Phlaeothripidae متعلق بودند. در بین نمونه­ها، یک جنس و یک گونه برای اولین بار از استان گلستان گزارش می­شوند که با علامت * مشخص شده­اند. اسامی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *