بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان…

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان...

بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان…

فهرست مطالب
مقدمه2
الف) بیان مسئله2
ب) سوالات تحقیق4
ج) فرضیات4
د ) اهداف تحقیق4
ه) پیشینه تحقیق5
و)روش تحقیق5
ز)ساختار تحقیق5
فصل اول: بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان6
1-1تعاریف و مفاهیم مالیت و مالکیت7
1-1-1- تعريف مال در لغت واصطلاح7
1-1-2- تعريف مالكيت در لغت واصطلاح7
2-1 اوصاف مالکیت8
1-3 انواع حق مالكيت (ملكيت)8
1-3-1 ملكيت اشراقي- قيومي9
1-3-2 ملكيت ذاتي – تكويني9
1-3-3 ملكيت عرضي – مقولي9
1-3-4 ملكيت اعتباري9
4-1بررسی رابطه انسان و اعضای بدن خویش11
5-1…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *