بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP مورد مطالعه شعب بانک پارسیان استان تهران با استفاده از روش

بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP مورد مطالعه شعب بانک پارسیان استان تهران با استفاده از روش

بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP مورد مطالعه شعب بانک پارسیان استان تهران با استفاده از روش

فهرست مطالب
 صفحه عنوان
چکیده. ….1
فصل اول:کلیات تحقیق
1– 1- مقدمه….3
1-2- بيان مسأله ….4
1-3- اهميت وضرورت انجام تحقیق…8
1- 4- اهداف تحقيق….11
1-5- سؤال های تحقیق…12
1- 6- قلمرو تحقيق …13
1-6-1- قلمرو موضوعي تحقيق…13
1-6-2- قلمرو مكاني تحقيق…13
1-6-3- قلمرو زماني تحقيق…13
1-7- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها و واژه­هاي کليدي…14
1-7-1- تعريف نظري…14
1-7-1-1- سیستم­ برنامه­ریزی منابع سازمان: ….14
1-7-1-2- روش تاپسیس ( TOPSIS) ….14
1-7-2. تعريف عملياتي…15
1-8.مدل تحقیق:…

 • Autonomic and Trusted Computing: 6th International Conference, ATC 2009 Brisbane, Australia, July 7-9, 2009 Proceedings

  Autonomic and Trusted Computing: 6th International Conference, ATC 2009 Brisbane, Australia, July 7-9, 2009 ProceedingsL. Jean Camp (auth.), Juan González Nieto, Wolfgang Reif, Guojun Wang, Jadwiga Indulska (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Sustaining the Worlds Wetlands: Setting Policy and Resolving Conflicts

  Sustaining the Worlds Wetlands: Setting Policy and Resolving ConflictsRichard Smardon (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Consumer Attitudes Toward Credit Insurance

  Consumer Attitudes Toward Credit InsuranceJohn M. Barron, Michael E. Staten (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • پرسشنامه رعایت اصولی اخلاقی در پایان نامه (1394)

  پرسشنامه رعایت اصولی اخلاقی در پایان نامه (1394)پرسشنامه رعایت اصولی اخلاقی در پایان نامه (1394) محقق ساخته می باشد و به صورت پی دی اف ارائه شده است. در بخش اطلاعات توصیفی و سوالات اصلی تنظیم شده است. دارای 25…

 • Upper Gastrointestinal Surgery

  Upper Gastrointestinal SurgeryJohn W. L. Fielding, Michael T. Hallissey (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Linear System Theory

  Linear System TheoryFrank M. Callier, Charles A. Desoer...جزئیات بیشتر / دانلود