بررسی و نقد آیات ابتلاء، مباهله، و صادقین در کتاب تفسیر المنار رشید رضا

بررسی و نقد آیات ابتلاء، مباهله، و صادقین در کتاب تفسیر المنار رشید رضا

بررسی و نقد آیات ابتلاء، مباهله، و صادقین در کتاب تفسیر المنار رشید رضا

چکیده پایان‌نامه:
در میان آیاتی که بر مبحث امامت دلالت دارند، آیه ابتلاء ناظر به امامت عامه و آیات مباهله و صادقین دلالت به امامت و برتری اهل بیت پیامبر اکرمk بر دیگران دارند.در آیه ابتلاء، عمده بحث بر سر جمله «قال انی جاعلک للناس اماما» است که نتیجه ابتلای حضرت ابراهیمj و اعطای مقام بالاتری از نبوت است. ولی رشیدرضا این جمله را جدای از ما قبل تفسیر کرده و امامت را همان نبوت و رسالت می داند، که با توجه به سیاق آیه و برخی روایات،…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *