بررسی پدیده گالوپینگ به روش المان محدود

بررسی پدیده گالوپینگ به روش المان محدود

بررسی پدیده گالوپینگ به روش المان محدود

 فهرست
عنوان صفحه
فهرست مطالب … خ
فهرست اشکال ….. ذ
فهرست جداول ….. ز
چکیده …… س
فصل اول : مقدمه …. 1 11-1
پیشگفتار …. 1
1-2 مروری بر کارهای انجام شده …. 3
فصل دوم : مدل دینامیکی پدیده گالوپینگ … 7
2-1 معادلات حرکت … 9
2-2 انرژی جنبشی و ماتریس جرم ….. 14
2-3 ماترس سختی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-4 بردار نیروهای تعمیم یافته ………………………………………………………………………………………………………… 17
2-5…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *