تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران…

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی  جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران...

تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده..1
فصل اول: کلیات پژوهش
1.1 مقدمه.. 3
2.1بیان مسئله.. 3
3.1اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 6
4.1ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………… 6
5.1 فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………… 8
6.1جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………… 8
7.1روش تحقیق……………………………………………………………………………………. 9
8.1 تعریف مفاهیم و واژگان…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *