تحقیق درمورد فعاليت پلاسمين و بستن يا دلمه شدن شير

تحقیق درمورد فعاليت پلاسمين و بستن يا دلمه شدن شير

تحقیق درمورد فعاليت پلاسمين و بستن يا دلمه شدن شير

فعاليت پلاسمين و بستن يا دلمه شدن شير
چكيده مطالب:
نمونه‌هاي شير به صورت ماهانه از 19 گاو Holstein و 19 گاو Jersey طي 10 ماه لاكتوزسازي و در گله‌هاي جداگانه گرفته شدند (در كل 380 نمونه شير). تأثيرات ناشي از پرورش گله‌ها، تعداد لاكتوزسازي، فصل و مرحلة لاكتوزسازي و تعامل ميان اين پارامترها و پلاسمين، پلاسمينوژن و اندازه‌گيري مشخص شده و مورد بررسي قرار گرفتند. تعداد لاكتوزسازي بيشترين تأثير را بر فعاليت پلاسمين بر جاي گذاشت، فعاليتي كه در طول…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *