توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده6
مقدمه. 7
فصل اول. 9
کلیات تحقیق.. 9
1-1 طرح مسئله و تعریف موضوع. 9
1- رکن حل و فصل اختلاف.. 9
2 – تشکیل هیات حل و فصل اختلاف.. 9
3- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی. 10
4- وظیفه هیات رسیدگی. 10
5- رکن استیناف.. 11
6. ترکیب اعضاء رکن استیناف.. 11
7- نحوه رسیدگی در رکن استیناف.. 12
8- شیوه های دیپلماسی و سیاسی. 12
1- مشورت:12
2- مساعی جمیله:13
3- میانجی گری:13
4- سازش:13
9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی. 14
1-2 پرسش ها و فرضیه های پژوهش…..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *