• فایل آموزش مدل تحلیلی و استراتژیک سوات

  فایل آموزش مدل تحلیلی و استراتژیک سواتدر این بخش فایل آموزش مدل تحلیلی و استراتژیک سوات را با فرمت pdf در 12 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم ،در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه…

 • Feedback-Based Orthogonal Digital Filters: Theory, Applications, and Implementation

  Feedback-Based Orthogonal Digital Filters: Theory, Applications, and ImplementationMukund Padmanabhan, Ken Martin, Gábor Péceli (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Biological Micro- and Nanotribology: Nature’s Solutions

  Biological Micro- and Nanotribology: Nature’s SolutionsDr. Matthias Scherge, Dr. Stanislav S. Gorb (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • The Pacemaker Clinic of the 90’s: Essentials in Brady-Pacing

  The Pacemaker Clinic of the 90’s: Essentials in Brady-PacingAnton E. Becker (auth.), N. M. Van Hemel, F. H. M. Wittkampf, H. Ector (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Nursing Care of the Pediatric Neurosurgery Patient

  Nursing Care of the Pediatric Neurosurgery PatientCathy Cartwright, Donna C. Wallace...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Langmuir-Blodgett Films

  Langmuir-Blodgett FilmsC. H. Giles, S. D. Forrester, G. G. Roberts (auth.), Gareth Roberts (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود