دانلود پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام

دانلود پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام

دانلود پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام

کاروانسرای قصر بهرام د‌ر ۱۵۴ کیلومتری جنوب تهران و بر سر راه جاد‌ه سنگی قد‌یمی و کاروانروی کویری اصفهان ـ کاشان ـ گرمسار قرار د‌ارد. این جاد‌ه د‌ر طول مسیر خود‌ از کنار کاروانسرای عین‌الرشید‌ می‌گذرد و به جاده سنگفرش نیز معروف است…
در این بخش پاورپوینت کاروانسرای قصر بهرام در 27 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است.

 • Practitioner’s Guide to Developmental and Psychological Testing

  Practitioner’s Guide to Developmental and Psychological TestingGlen P. Aylward Ph.D. (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Advances in Soil Science: Dryland Agriculture: Strategies for Sustainability

  Advances in Soil Science: Dryland Agriculture: Strategies for SustainabilityJ. F. Parr, B. A. Stewart, S. B. Hornick, R. P. Singh (auth.), R. P. Singh, J. F. Parr, B. A. Stewart (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • School Violence and Primary Prevention

  School Violence and Primary PreventionThomas W. Miller Ph.D. (auth.), Thomas W. Miller (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • V(D)J Recombination

  V(D)J RecombinationPatrick C. Swanson, Sushil Kumar, Prafulla Raval (auth.), Pierre Ferrier MD, PhD (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • دانلود پاورپوینت مدیریت محصول

  دانلود پاورپوینت مدیریت محصولدر این بخش پاورپوینت مدیریت محصول در 134 اسلاید برای دانلود قرار داده  شده است. درذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Microarrays: Preparation, Microfluidics, Detection Methods, and Biological Applications

  Microarrays: Preparation, Microfluidics, Detection Methods, and Biological ApplicationsLeming Shi, Roger G. Perkins, Weida Tong (auth.), Kilian Dill, Robin Hui Liu, Piotr Grodzinski (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود