رابطه سطح سواد رسانه‌اي و سواد سلامت دانشجويان در استفاده از اينترنت (از دیدگاه‌ دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران)

رابطه سطح سواد رسانه‌اي و سواد سلامت دانشجويان در استفاده از اينترنت (از دیدگاه‌ دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران)

رابطه سطح سواد رسانه‌اي و سواد سلامت دانشجويان در استفاده از اينترنت (از دیدگاه‌ دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران)

چکیده:
هدف از این پژوهش ارائه تعاریف مختلف سواد رسانه‌ای از دیدگاههای مختلف صاحبنظران و تبیین مفهوم سواد رسانه‌ای، سواد سلامت، ارزیابی سطح سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. مهم ترین مساله و هدف تحقیق، میزان سواد رسانه‌ای و سواد سلامت دانشجویان و ارتباط بین سواد رسانه‌ای و سواد سلامت در استفاده از اينترنت است. سطح سواد به مفهوم سواد رسانه‌ای بر اساس مدل ec کمیسیون اروپا و…

 • بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر رفسنجان

  بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر رفسنجانفهرست مطالب   عنوان...صفحه چكيده1 فصـل اول. 2 طرح مسـاله. 2 مقدمه. 3 1-1- عنوان تحقیق.. 3 1-2- بيان مسأله. 3 1-3- اهمیت…

 • Second Language Teaching: A View from the Right Side of the Brain

  Second Language Teaching: A View from the Right Side of the BrainMarcel Danesi (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Laser Window and Mirror Materials

  Laser Window and Mirror MaterialsG. C. Battle, Tom Connolly, Anne M. Keesee (auth.), G. C. Battle, Tom Connolly, Anne M. Keesee (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • The cosπλ Theorem: With a paper by Christer Borell

  The cosπλ Theorem: With a paper by Christer BorellProf. Matts R. Essén (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Late Effects of Treatment for Brain Tumors

  Late Effects of Treatment for Brain TumorsStewart Goldman MD, Christopher D. Turner MD (auth.), Stewart Goldman, Christopher D. Turner (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Connectionist Speech Recognition: A Hybrid Approach

  Connectionist Speech Recognition: A Hybrid ApproachHervé A. Bourlard, Nelson Morgan (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود