شبکه هاي عصبی در مطلب

شبکه هاي عصبی در مطلب

شبکه هاي عصبی در مطلب

فرمت پی دی اف تعداد صفحات 84 صفحه
فهرست مطالب
چکیده 6
فصل اول شبکه هاي عصبی مصنوعی 9
مقدمه 1 -1 1 -2 تاریخچه شبکه هاي عصبی 11 1 -3
مبناي بیولوژیکی شبکه هاي عصبی 13 1 -4
نورون هاي مصنوعی 16 1 -4-1
یک نورون پیچیده تر 18 1 -5
شبکه هاي عصبی مصنوعی 19 1 -6
شبکه هاي عصبی در مقایسه با کامپیوترهاي سنتی 21 1 -7
معایب شبکه هاي عصبی 22 1 -8
تقسیم بندي شبکه هاي عصبی 23 4
فصل دوم ویژگی ها و کاربردهاي شبکه هاي عصبی مصنوعی 2 -1
ویژگی هاي شبکه هاي عصبی 26 2 -2
کاربردهاي شبکه هاي عصبی…

 • Lateral Alignment of Epitaxial Quantum Dots

  Lateral Alignment of Epitaxial Quantum DotsOliver G. Schmidt, Oliver G. Schmidt...جزئیات بیشتر / دانلود

 • پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گرد و غبار با استفاده از مدل هايWRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي

  پيش بيني، مسيريابي و پهنه بندي توفان گرد و غبار با استفاده از مدل هايWRF و HYSPLIT و تصاوير ماهواره اي  چکيده مطالعه توزيع زماني و مکاني بسيار متغير توفان­هاي گرد و غبار از طريق مدل­هاي عددي با مقياس منطقه­اي…

 • Cooperation Among Organizations: The Potential of Computer Supported Cooperative Work

  Cooperation Among Organizations: The Potential of Computer Supported Cooperative WorkBoudewijn D’Hauwers, Veerle Van Hyfte, Fernand Vandamme (auth.), Richard J. D. Power (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Infertility

  InfertilityB. J. Botting (auth.), Allan A. Templeton MD, FRCOG, James O. Drife MD, FRCSEd, FRCOG (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Life, Love and Children: A Practical Introduction to Bioscience Ethics and Bioethics

  Life, Love and Children: A Practical Introduction to Bioscience Ethics and BioethicsIrina Pollard PhD (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Real Astronomy with Small Telescopes: Step-by-Step Activities for Discovery

  Real Astronomy with Small Telescopes: Step-by-Step Activities for DiscoveryMichael K. Gainer (auth.), Michael K. Gainer (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود