شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه93

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه93

شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند جهت بهینه سازی فرآیند عنوان پایان نامه93

چکیده
شبیه سازی دینامیکی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند طبق اصول کنترل جامع فرآیند، جهت بهینه سازی فرآیند
فرآیند ایزومریزاسیون در صنعت پالایشی حال حاضر، با توجه به محدودیتی که از لحاظ زیست محیطی و تاثیرات زیان بار ترکیباتی همچون بنزن، آروماتیک ها و اولفین ها بر سلامتی، اهمیت ویژه ای یافته است. این فرآیند، عدد اکتان اجزای نفتای سبک را افزایش داده و همزمان میزان ترکیبات آروماتیکی و بنزن را با فرآیند اشباع سازی، کاهش…

 • Genetics and Genomics of Cotton

  Genetics and Genomics of CottonJonathan F. Wendel, Curt Brubaker, Ines Alvarez, Richard Cronn, James McD. Stewart (auth.), Andrew H. Paterson (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Bacterial, Phage and Molecular Genetics: An Experimental Course

  Bacterial, Phage and Molecular Genetics: An Experimental CourseProfessor Dr. Ulrich Winkler, Doz. Dr. Wolfgang Rüger, Priv.-Doz. Dr. Wilfried Wackernagel (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • تاريخچه نفت

  تاريخچه نفتصنعت نفت در جهان تاريخي بسيار كهن دارد وقديميترين تمدني كه تا به حال شناخته شده در درههاي نيل ؛دجله و فرات و در چين بوده است. اسناد تاريخي و كاوشهاي باستان شناسي نشان مي دهد كه مردم مزبور…

 • Palliative Care

  Palliative CareS. Kränzle, U. Schmid, C. Seeger...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Hyperbolic Equations and Waves: Battelle Seattle 1968 Recontres

  Hyperbolic Equations and Waves: Battelle Seattle 1968 RecontresM. J. Lighthill (auth.), Professor M. Froissart (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Foundations of Potential Theory

  Foundations of Potential TheoryOliver Dimon Kellogg (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود