شناخت و رتبه بندي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي براي شرکت های بیمه

شناخت و رتبه بندي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي براي شرکت های بیمه

شناخت و رتبه بندي ابزارهاي ارتباطات بازاريابي براي شرکت های بیمه

 مقدمه
رايج ترين تعريف آميخته بازاريابي به منظور جايگاه يابي[1] شايسته در بازار هدف عبارت است از: عرضه ي محصول مناسب، در محل مناسب با قيمت مناسبو در زمان مناسب Dibb Wensley,2002; Kimuli, 2006;) Mason,2007;Ambler,2000). جهت نيل به اين منظور استفاده از ابزارهاي ارتباطات بازاريابي مناسب و اثر بخش نقش حياتي در تحقق راهبرد (هاي) بازاريابي بنگاه ايفا مي کند( Blattberg,et. Al,1989; 1995 Kustin, 2004;). وظيفه ي برقراري ارتباط موثر با مشتريان و جامعه ي هدف در يک بنگاه اقتصادي را واحد…

 • From Bulk to Nano: The Many Sides of Magnetism

  From Bulk to Nano: The Many Sides of MagnetismCarmen-Gabriela Stefanita...جزئیات بیشتر / دانلود

 • A First Course in Bayesian Statistical Methods

  A First Course in Bayesian Statistical MethodsPeter D. Hoff (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Wireless Technology: Applications, Management, and Security

  Wireless Technology: Applications, Management, and SecurityS.M. Allen, R.M. Whitaker, S. Hurley (auth.), Steven Powell, J.P. Shim (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Emissions of Atmospheric Trace Compounds

  Emissions of Atmospheric Trace CompoundsGuy P. Brasseur, Will Steffen, Claire Granier (auth.), Claire Granier, Paulo Artaxo, Claire E. Reeves (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Studies of Cave Sediments: Physical and Chemical Records of Paleoclimate

  Studies of Cave Sediments: Physical and Chemical Records of PaleoclimateRachel F. Bosch, William B. White (auth.), Ira D. Sasowsky, John Mylroie (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • روبان دوزی

  روبان دوزیدانلود نمونه سوالات رشته روبان دوزی همراه با جواب نوع فایل : PDF تعداد سوالات : 40 عدد  ...جزئیات بیشتر / دانلود