شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل

شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل

شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل

 فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
1-1-بيان مسأله. 3
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-3-سوالات تحقیق.. 6
1-3-1-سوال اصلي:6
1-3-2-سوالات فرعي:6
1-4-اهداف تحقیق.. 6
1-5-چارچوب نظری و خلاصه پیشینه تحقیق.. 7
1-6-روش تحقیق.. 9
1-6-1-نوع روش تحقیق :9
1-6-2-روش گردآوری اطلاعات…. 10
1-6-3-ابزار گردآوری اطلاعات…. 10
1-6-4-جامعه اماری و روش نمونه گیری… 10
1-6-5-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…. 11
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 12
2-1-مقدمه:13
2-2-برنامه ریزی.. 14
فلسفه برنامه‌ریزی… 14
تعریف…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *