شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط SMEsشهرستان رشت

شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط SMEsشهرستان رشت

شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط SMEsشهرستان رشت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده..1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه..2
1-2. بیان مسئله…4
1-3. اهمیت موضوع .. 6
1-4. هدف تحقیق… 8
1-5. فرضيه‌ها..8
1-6. شرح واژه ها و اصطلاعات تحقیق..9
1-7. قلمرو تحقیق… 10
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه.12
2-2. مفاهیم مربوط به SMEs. 13
2-2-1. تعریف بنگاه های کوچک و متوسط.. 13
2-2-2. ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط. 15
2-2-3. اهمیت و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط….. 17
2-3. متغیرهای موثر در عملکرد صادراتی SMEs…. 20
2-4. وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط در…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *