علل و عوامل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر…

علل و عوامل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر...

علل و عوامل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر…

چكيده
تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 مسئله رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر چندان مورد توجه نبود؛ اما پس از آن و با سر بر آوردن كشورهایي جدید در ساحل شمالی این دریاچه از یک طرف و برآوردهای جدید در خصوص حجم منابع انرژی بستر و زیر بستر دریای خزر سبب شد تا دستیابی به ضوابط حقوقی مشخص که به بهر­ه­برداری از این منابع انتظام بخشد؛ به اولویت اصلی همه کشورهای ساحلی تبدل شود. ابتدا به نظر می­آمد به دلیل بسته بودن این پهنه آبی، رسیدن به…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *