مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

چکیده
ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان يكى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسيارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند.در اين تحقیق به…

 • Introduction to Risk Analysis: A Systematic Approach to Science-Based Decision Making

  Introduction to Risk Analysis: A Systematic Approach to Science-Based Decision MakingIntroduction to Risk Analysis: A Systematic Approach to Science-Based Decision Making | Author(s): Daniel M. Byrd III, C. Richard Cothern | Publisher: Government Institutes | Year: 2000 | Language: English…

 • Digital Processing and Reconstruction of Complex AC Signals

  Digital Processing and Reconstruction of Complex AC SignalsPredrag Petrović Ph.D., Milorad Stevanović Ph.D. (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems: 10th International Conference, KES 2006, Bournemouth, UK, October 9-11 2006, Proceedi

  Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems: 10th International Conference, KES 2006, Bournemouth, UK, October 9-11 2006, ProceediBogdan Gabrys, Robert J. Howlett, Lakhmi C. Jain...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Installation and Maintenance of SDH/SONET, ATM, xDSL, and Synchronization Networks

  Installation and Maintenance of SDH/SONET, ATM, xDSL, and Synchronization NetworksInstallation and Maintenance of SDH/SONET, ATM, xDSL, and Synchronization Networks | Author(s): Jose M. Caballero, Francisco Hens, Andreu Guimerá, Roger Segura | Publisher: Artech House Publishers | Year: 2003 | Language:…

 • Parallel Coordinates: Visual Multidimensional Geometry and Its Applications

  Parallel Coordinates: Visual Multidimensional Geometry and Its ApplicationsAlfred Inselberg (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Applied Hydrometeorology

  Applied HydrometeorologyPukh Raj Rakhecha, Vijay P. Singh (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود