مبانی نظری و پیشینه پژوهشی یادگیری سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی یادگیری سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی متغیر یادگیری سازمانی در قالب word ارائه شده است. 37 صفحه با فونت بی لوتوس 13 دارد. شامل منابع لاتین و منابع فارسی جدید است (در سال 1396 تدوین شده است). برای پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و رساله دکتری مناسب است و به طور کلی شامل مطالب زیر است:
2-6. مبانی نظری یادگیری سازمانی
2-6-1. مفهومیادگیریسازمانی
2-6-2. عواملمؤثربریادگیریسازمانی
2-6-3. تفاوتیادگیریسازمانیوسازمانیادگیرنده
2-6-4.انواعیادگیریسازمانی
2-6-5….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *