محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان درنواحی مرکزی حوضه کپه داغWORD

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان درنواحی مرکزی حوضه کپه داغWORD

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان درنواحی مرکزی حوضه کپه داغWORD

فهرست
 شماره صفحه

 

عنوان

1

چکیده

 

فصل 1 کلیات

2

1-1 مقدمه

5

1-2 موقعیت جغرافیایی برش ها

5

1-2-1 برش پیرشهید

5

1-2-2 برش شرق گلیان

6

1-3 اهداف تحقیق

7

1-4 روش مطالعه

7

1-4-1 گردآوری اطلاعات موجود

7

1-4-2 مطالعات صحرایی

7

1-4-3 مطالعات آزمایشگاهی

8

1-5 تاریخچه مطالعات قبلی

 

فصل 2 زمین شناسی و چینه شناسی

10

2-1 زمین شناسی کپه داغ

12

2-2 خشکی زایی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *