مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی…

مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی...

مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل با تاکید بر مساله لیبی…

چکیده
دربخش اول این پژوهش سعی شده است تا دیدگاه های مختلف در باره مداخله بشردوستانه بیان شود ورابطه آن با بحث حاکمیت وعدم مداخله در امور داخلی کشورها بررسی گردد .سپس به مداخلاتی که با توجیه بشردوستانه صورت گرفته ونتایج آنها پرداخته و دلایل و روند شکل گیری دکترین مسئولیت و شرایط اجرای آن از نظر تئوریک تبیین می گردد.در بخش دوم نیز تاریخ لیبی از حاکمیت امپراطوری عثمانی بر این کشور تا به قدرت رسیدن سرهنگ قذافی بیان می گردد و شرایط اجتماعی…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *