مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی..

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی..

مقایسه مسئولیت مدنی و انتظامی دفاتر اسناد رسمی با سایر مراجع صدور سند رسمی..

فهرست علایم اختصاری
عنوان صفحه
قانون اساسی ق.ا
قانون مدنی ق.م
قانون ثبت ق.ث
قانون دفاتر اسناد رسمی کشور ق.د.ا.ر.ک
قانون تجارت ق.ت
قانون مجازات ق.م
قانون ثبت احوال ق.ث.ا
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون امور حسبی ق.ا.ح
قانون مسئولیت مدنی ق.م.م
آیین نامه دفاتر اسناد رسمی کشور آ.د.ا.ر.ک
آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی آ.ا.ق.د.ا.ر
مجموعه بخشنامه های ثبتی م.ب.ث
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات تحقیق
اهمیت و…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *