مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)…

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)...

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)…

فهرست
عنوان شماده صفحه
چکیده7
مقدمه. 8
سوالات تحقیق.. 11
ساماندهی تحقیق.. 11
فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto. 13
1-1-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto. 13
1-1-1-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto. 14
1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto. 17
1-1-3-اصول. 19
1-1-4-وظایف سازمان تجارت جهانی wto. 29
1-1-5-اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت جهانی.. 29
1-1-6-برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی.. 29
1-1-7-حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی.. 30
1-1-8-مدیریت…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *