میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار93

میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار93

میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار93

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ..1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه2
1-2 بیان مساله5
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق12
1-4 اهدافتحقیق17
1-4-1 هدف كلي17
1-4-2 اهداف ویژه17
1-4-3 اهداف کاربردی17
1-5 فرضیه های تحقیق18
1-6 محدودیت های تحقیق18
1-6-1 محدودیت های خارج از کنترل محقق18
1-6-2 پیش فرض های تحقیق18
1-7 تعاریف واژه ها و اصطلاحات19
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه21
2-2مبانی نظری22
2-2-1توان…..29
2-2-2 قدرت عضلانی..29
2-2-3 حداکثر قدرت بیشینه 1RM….30
2-2-4 استقامت…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *