پاستوریزاسیون

پاستوریزاسیون

پاستوریزاسیون

پاستوریزه کردن، فرایندی است که طی آن موادغذایی را حرارت می دهند تامیکروب هایموجود در آنها همچونباکتری،ویروس،پروتوزوآ،کپکو… کشته شوند. پس از آنکهلوئی پاستور، دانشمند فرانسوی این فرایند راابداع نمود، نام پاستوریزه را برای این فرایند انتخاب نمودند. لوئی پاستور به همراهکلاد برنارددر بیستم آوریل سال 1862م، برای اولین بار اقدام به عملپاستوریزه نمودند. بر خلاف فراینداستریلیزه، در عمل پاستوریزه تمام میکروبهای ماده غذایی را نمی کشند؛…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *