پایان نامه ارشد تحلیل و آنالیز هیدرولیکی جریان غیر دائمی ناشی از شکست سد توسط مدل عددی

پایان نامه ارشد تحلیل و آنالیز هیدرولیکی جریان غیر دائمی ناشی از شکست سد توسط مدل عددی

پایان نامه ارشد تحلیل و آنالیز هیدرولیکی جریان غیر دائمی ناشی از شکست سد توسط مدل عددی

چکیده
شکست سد يک مسأله هيدروليکي است که در پي آن حجم زياد آب انباشته شده در مخزن درزمان کوتاهي به صورت ناگهاني تخليه و سيلاب عظيمي در پايين دست سد جريان مي يابد كه در اينحالت امواج بزرگ سيلاب زيان هاي عظيمي در نواحي پايين دست به وجود مي آيد. اين امواج سببخسارات جاني و مالي فراوان، فرسايش زمين و اثرات زيست محيطي نامطلوب مي گردند. سيلابحاصل از شکست سد، چه از لحاظ ابعاد آن و چه از لحاظ اثرات ديناميکي موج سيلاب، قابل مقايسهبا سيلاب هاي طبيعي…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *