پرسشنامه خود متمایز سازی (2015) دریک و مورداک (DCI-SF)

پرسشنامه خود متمایز سازی (2015) دریک و مورداک (DCI-SF)

پرسشنامه خود متمایز سازی (2015) دریک و مورداک (DCI-SF) فرم کوتاه می باشد. این پرسشنامه در اصل توسط اسکورن و فریدلندر در سال 1998 طراحی شده است. دارای 20 سوال است و 5 مولفه (زیر مقیاس) شامل تایید نشدن، استرس و ناپایداری هیجانی، آمیختگی فکر و عمل، اجتناب و عامل و در نهایت انتقاد دارد و به صورت pdf ارائه شده است. سوالات در طیف لیکرت 5 درجه ای تنظیم شده اند. این پرسشنامه شناسنامه دارد و روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری آن به همراه مبانی نظری بیان شده است.
 …

 • Advances in CT II: 2nd European Scientific User Conference SOMATOM PLUS, Berlin, March 1992

  Advances in CT II: 2nd European Scientific User Conference SOMATOM PLUS, Berlin, March 1992P. A. Gevenois, P. De Vuyst, M. Littani, J. Zanen, P. de Franquen, J. C. Yernault (auth.), Professor Dr. R. Felix, Professor Dr. M. Langer (eds.)...جزئیات بیشتر…

 • دانلود کتاب مدارهای الکتریکی 1 شیبانی هوشمند

  دانلود کتاب مدارهای الکتریکی 1 شیبانی هوشمنددانلود کتاب مدارهای الکتریکی 1 شیبانی هوشمندنسخه پی دی افبا کیفیت بالازبان فارسی...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Silicon Literacies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age (Literacies)

  Silicon Literacies: Communication, Innovation and Education in the Electronic Age (Literacies)Ilana Snyder...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Child Advocacy: Psychological Issues and Interventions

  Child Advocacy: Psychological Issues and InterventionsGary B. Melton (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • دانلود پروژه افترافکت جستجوی سایت و نمایش باکس سایت گوگل با فرمت aep

  دانلود پروژه افترافکت جستجوی سایت و نمایش باکس سایت گوگل با فرمت aepدانلود پروژه افترافکت جستجوی سایت و نمایش از باکس سایت گوگل با فرمت aep   ...جزئیات بیشتر / دانلود

 • مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی

  مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی هـ فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده....1 مقدمه....2 الف ) اهمیت موضوع ....3 ب ) اهداف تحقیق .....3 ج) پرسش های تحقیق ....3 د ) فرضیه های تحقیق ..4 و ) روش تحقیق…