• پرسشنامه بهزیستی معنوی- پولوتزین و الیسون (1982)

  پرسشنامه بهزیستی معنوی- پولوتزین و الیسون (1982)پرسشنامه بهزیستی معنوی- پولوتزین و الیسون (1982) به صورت PDF ارائه شده است. 20 سوال در طیف لیکرت 6 درجه دارد و دو عامل (خرده مقیاس) سلامت مذهبی و سلامت وجودی را می سنجد.…

 • The 2007 ESO Instrument Calibration Workshop: Proceedings of the ESO Workshop held in Garching, Germany, 23-26 January 2007

  The 2007 ESO Instrument Calibration Workshop: Proceedings of the ESO Workshop held in Garching, Germany, 23-26 January 2007G. Marconi (auth.), Andreas Kaufer, Florian Kerber (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • Th Thorium: Supplement Volume C 3 Compounds with Nitrogen

  Th Thorium: Supplement Volume C 3 Compounds with NitrogenR. Benz, A. Naoumidis, D. Brown (auth.), Rudolf Keim, Cornelius Keller (eds.)...جزئیات بیشتر / دانلود

 • مجربات ابن عربی

  مجربات ابن عربیمجربات ابن عربی...جزئیات بیشتر / دانلود

 • بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفهرست مطالب چکیده فارسی...1 1-کلیات پژوهش....2 1-1- مقدمه.. 3 1-2- تشریح و بیان مساله...3 1-3-…

 • Mathematical and Physical Modelling of Microwave Scattering and Polarimetric Remote Sensing: Monitoring the Earth’s Environment Using Polarimetric Rad

  Mathematical and Physical Modelling of Microwave Scattering and Polarimetric Remote Sensing: Monitoring the Earth’s Environment Using Polarimetric RadA. I. Kozlov, L. P. Ligthart, A. I. Logvin, I. M. Besieris, L. P. Ligthart, E. G. Pusone (auth.)...جزئیات بیشتر / دانلود